หมายเลข ID หัวข้อ : 00182337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

การยกเลิกฟังก์ชั่น Photo Playback ใน Sound Bar/Home Theater System และ Multi-channel Integrated Amplifier

  2017-05-23

  Sony มีแผนที่จะออกตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่สำหรับ Sound Bar/Home Theater System และ Multi-channel Integrated Amplifier ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น Spotify playback ที่อยู่ใน Chromecast และเพื่อเป็นการปรับปรุงความมีเสถียรภาพของระบบในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้

  ในส่วนหนึ่งของการอัพเดตนี้ จะมีการลบฟังก์ชั่น Photo Playback ออกไปด้วย ในเมนูจะไม่มีฟังก์ชั่น Photo Playback อีกต่อไปหลังการติดตั้งตัวอัพเดตนี้แล้ว

  ถ้าต้องการจะดูรูปถ่ายต่าง ๆ บนหน้าจอทีวี ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์ Screen Mirroring ของอุปกรณ์มือถือของท่านได้ หรือ ท่านสามารถทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับทีวีโดยตรงก็ได้

  ขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

  [รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]

  Sound Bar/Home Theater System: HT-NT5, HT-CT790

  Multi-channel Integrated Amplifier: STR-DN1070