หมายเลข ID หัวข้อ : 00182310 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องปัญหาการให้บริการของเครือข่าย vTuner

  2015-02-26

  vTuner ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่ง วิทยุอินเตอร์เน็ต ที่สามารถใช้ได้ในเครื่องเล่น Sony Blu-ray ส่วนใหญ่ และผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงบางรุ่น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา. จำนวนของสถานีวิทยุที่มีอยู่ในบริการนี้ได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง.

  ส่งผลให้, สถานีวิทยุต่าง ๆ ที่ลงบันทึกไว้ในเมนู My Favorites และ Recently Played จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนอีกต่อไป.

  ถ้าต้องการจะทำการตรวจสอบว่า สถานีที่ต้องการจะเปิดฟังยังมีอยู่อีกหรือไม่, กรุณาเข้าไปที่ เมนู All Stations และค้นหาโดยใช้ชื่อของสถานี. ในตอนนี้, จะมีเฉพาะสถานีที่อยู่ในรายการนี้เท่านั้นที่ใช้งานได้.

  (โปรดทราบว่า รายการสถานีวิทยุของ vTuner อาจจะมีการอัพเดตโดยผู้ให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ.)

  ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจในเรื่องนี้.

  [รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]

  ・เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
  BDP-S790, BDP-S190, BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S1100, BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100, BDP-S1200, BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S7200

  ・เครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์
  BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-N590, BDV-N890W, BDV-N990W, BDV-NF720, BDV-E2100, BDV-E3100, BDV-E4100, BDV-E6100, BDV-N7100W, BDV-N8100W, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9900SH, BDV-N5200W, BDV-N7200W, BDV-N9200W, BDV-N9200WL

  ・Component audios
  STR-DN840, STR-DN1040, STR-DA5800ES, STR-DN1030, STR-DN1020, HAP-Z1ES

  ・เครื่องเสียงสเตอริโอ
  CMT-G2BNIP, CMT-MX700Ni, CMT-MX750Ni, SA-NS310, SA-NS410, SA-NS510, HAP-S1