หมายเลข ID หัวข้อ : 00182298 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านที่เป็นเจ้าของเครื่อง Walkman NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F - ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556

  2013-12-02

  ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556: โปรดทราบว่า บริการซ่อมฟรีนี้ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

  ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551

  Sony ได้มีการตรวจพบเมื่อไม่นานมานี้ว่า ได้มีเครื่อง Walkman บางเครื่องของรุ่น NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F อาจจะมีอาการของไม่มีเสียง หรือมีการกระโดดของเสียง อันมีสาเหตุมาจากมีการขาดของสายไฟภายในตัวเครื่องซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน

  สำหรับเครื่อง Walkman ต่าง ๆ ที่มีอาการสายไฟภายในตัวเครื่องขาดดังกล่าวข้างต้น  Sony จะทำการซ่อมเครื่องนั้นให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้จะเลยช่วงระยะเวลาการรับประกันไปแล้วก็ตาม

  เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง

  <อาการและสาเหตุ>

  บางเครื่องของ Walkman รุ่น NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F อาจจะมีอาการของการไม่มีเสียงหรือเสียงกระโดด ที่เกิดจากการขาดของสายไฟภายในตัวเครื่องซึ่งจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน

  <รุ่นของเครื่องที่อยู่ในข่าย>

  - NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F

  <การแก้ไข>

  สำหรับท่านลูกค้าที่ประสบกับอาการดังกล่าวข้างต้นเมื่อใช้งานเครื่อง Walkman ของท่าน  กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของ Sony ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด  รายชื่อของศูนย์บริการของ Sony จะสามารถดูได้ในหน้าของ ศูนย์บริการ