หมายเลข ID หัวข้อ : 00182287 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องการตรวจสอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ใช้ Dive Door AKA-DDX1 กับ Waterproof Case SPK-X1 สำหรับกล้อง 4K Action Cam – อัพเดตวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

  2015-08-29

  ตามที่ได้มีการออกประกาศเรื่อง การตรวจสอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ใช้ Dive Door AKA-DDX1 กับกล่อง Waterproof Case SPK-X1 สำหรับกล้อง 4K Action Cam เรื่องการให้บริการตรวจสอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้มีการประกาศไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ไปแล้วนั้น. Sony จะมอบการขยายระยะเวลาการตรวจสอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ออกไปจนถึง 31 ตุลาคม 2560.

  ประกาศการให้การตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ใช้ Dive Door AKA-DDX1 กับ Waterproof Case SPK-X1 สำหรับ 4K Action Cam

  31 กรกฎาคม 2558

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิคภัณฑ์ต่างๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  ทางบริษัทฯได้รับทราบมาว่า ปุ่ม REC ของ Digital 4K Video Camera Recorder Action Cam FDR-X1000V หรือ FDR-X1000VR อาจจะมีบางครั้งที่ไม่ทำงานเมื่อใช้กับ Waterproof Case SPK-X1 ที่จัดมาให้กับ Dive Door AKA-DDX1 ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหากสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำที่ความลึกระดับได้ถึง 60 เมตร

  ขอเสนอให้ท่านลูกค้าที่ใช้ Dive Door AKA-DDX1 กับ Waterproof Case SPK-X1 กรุณาติดต่อกับ Sony Contact Center ในพื้นที่เพื่อรับการตรวจสอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  กรุณานำตัว Dive Door AKA-DDX1 และ Waterproof Case SPK-X1 ไปตรวจสอบพร้อมกันด้วย

  ขออภัยท่านเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในเรื่องนี้

  [รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]

     

  [อาการ]
  เมื่อทำการเปลี่ยนตัวประตูของ Waterproof Case SPK-X1 ด้วย Dive Door AKA-DDX1, สิ่งต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ่้นได้ตามสถานการณ์ในตอนนั้น 
  ・ปุ่ม REC ไม่ทำงาน
  ・ความสามารถในการป้องกันน้ำลดลง เนื่องจากการกดปุ่ม REC ด้วยความแรง

  *ท่านสามารถป้องกัน Action Cam ได้ถึงระดับความลึก 10 ม. ด้วยตัว Waterproof Case (SPK-X1) ที่จัดมาให้หรือที่แยกจำหน่ายให้ต่างหากสำหรับความสนุกสนานใกล้น้ำ เช่น การโต้คลื่น

  [ช่วงระยะเวลาของการให้บริการตรวจสอบให้ไม่มีค่าใช้จ่าย]
  จนถึง 31 กรกฎาคม 2559

  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อของ ศูนย์บริการของ Sony ท่านจะหาได้จากหน้าของศูนย์บริการ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว