หมายเลข ID หัวข้อ : 00182211 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงผู้ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล “Cyber-shot” รุ่น DSC-T20 จาก Sony

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2008-07-17

เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จาก Sony อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด Sony ได้พบว่า ในกล้องถ่ายภาพดิจิตอล "Cyber-shot" DSC-T20 มีอาการผิดปรกติ ซึ่งตัวกล้องจะสะเทือนเมื่อทำการเปิดเครื่อง อันเนื่องมาจากการทำงานของระบบกลไกที่ผิดพลาดซึ่งมีผลกระทบต่อตัวเลนส์ ทำให้ผู้ใช้กล้อง ไม่สามารถทำการถ่ายภาพได้

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในของลูกค้า Sony ได้จัดเตรียมบริการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับกล้องที่มีอาการดังกล่าว โดยครอบคลุมตัวกล้องที่มีรหัสสินค้าตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

[อาการและสาเหตุ]
ตัวกล้องอาจมีการสั่นสะเทือน เมื่อทำการเปิดใช้งาน เนื่องจาก ปัญหาของระบบกลไกที่ส่งผลกระทบต่อตัวเลนส์ ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถถ่ายภาพได้

[รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล "Cyber-shot" DSC-T20

[วิธีการตรวจสอบรุ่นและรหัสสินค้า]
ชื่อรุ่นและรหัสสินค้าจะระบุไว้ที่สติ๊กเกอร์ที่อยู่
 ที่ ตำแหน่ง ด้านล่าง ของตัวกล้อง

[รหัสสินค้าที่ได้รับผลกระทบ]
ในการประเมินว่า กล้อง DSC-T20 ของคุณ ที่ซื้อในเขตเอเซียแปซิฟิก ได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรหัสสินค้า.

[ช่วงเวลาในการรับบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย]
ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ถึง 16 กรกฎาคม 2554

*โปรดรับทราบไว้ว่า การตั้งค่ากล้อง และ/หรือ ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ อาจถูกทำให้กลายเป็นค่าตั้งต้นในขั้นตอนการซ่อมแซม  โปรดสำรองข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำตัวกล้อง ก่อนจะส่งไปยังศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Sony ในเขตของท่าน  รายชื่อศูนย์บริการ Sony สามารถตรวจสอบได้จากหน้าศูนย์บริการ

(นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล)
ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างชื่อ ที่อยู่ และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์บริการ Sony จะถูกเก็บรักษาและนำไปใช้โดย Sony เพื่อใช้ในดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้เท่านั้น ในการบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง จากกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่สาม ซึ่งผู้ภายใต้การดำเนินงานของ Sony อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ และด้วยความเกี่ยวเนื่องนี้ Sony ขอเน้นย้ำว่า หน่วยงานที่สาม จะใช้กฎและเงื่อนไขในการเก็บรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับ Sony

*โปรดติดต่อ ศูนย์บริการ Sony ในเขตของคุณ หากมีข้อสงสัย ต้องการแก้ไข ลบ หรือระงับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้   (โปรดรับทราบไว้ว่า ในกรณีที่คุณแจ้งลบหรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Sony จะไม่สามารถดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องได้)