หมายเลข ID หัวข้อ : 00182202 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเกี่ยวกับซอฟท์แวร์จัดการเพลง SonicStage™ จาก Sony จะทำการยกเลิกการบริการ "Search for Cover Art / More Info" (ค้นหาปกอัลบั้ม/ข้อมูลเพลง)

  2009-08-20

  ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Sony

  เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2552 ซอฟท์แวร์จัดการเพลง SonicStage™ จาก Sony จะทำการยกเลิกการบริการ "Search for Cover Art / More Info" (ค้นหาปกอัลบั้ม/ข้อมูลเพลง) ซึ่งมีอยู่ในเวอร์ชั่นดังต่อไปนี้:

  • SonicStageCP version 4.0/ 4.1/ 4.2/ 4.3
  • SonicStage version 3.3/ 3.4

  หลังจากที่ปิดการบริการในส่วนนี้ ท่านจะไม่สามารถทำการขอรับข้อมูลภาพปกอัลบั้มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ทจากการใส่แผ่น CD เพลงเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟท์แวร์ SonicStage แบบอัตโนมัติได้อีกต่อไป แต่ท่านยังสามารถทำการใส่ภาพปกอัลบั้มของเพลงต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

  การยกเลิกการบริการนี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อระบบการทำงานของ SonicStage

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อศูนย์บริการ Sony สามารถหาได้จากหน้า ศูนย์บริการ