หมายเลข ID หัวข้อ : 00182175 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์โซนี่: การยุติการให้บริการ Spotify ในเครื่อง Blu-ray Home Theater System บางรุ่น

  2017-05-04

  เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของโซนี่,

  ตามที่ Spotify ได้ประกาศว่าจะยุติการสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Spotify ในเครื่อง Blu-ray Home Theater System บางรุ่นของโซนี่ (ตามรายการที่ระบุด้านล่าง) มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านจะไม่สามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่น Spotify บนเครื่อง Blu-ray Home Theater System ของท่านได้อีก โดยมีผลหลังจากวันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป.

  บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ณ ที่นี้.

  [รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]
  BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W, BDV-N5200W