หมายเลข ID หัวข้อ : 00182116 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ VAIO S Series

  2005-12-23

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน:

  แจ้งถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล VAIO S-series จำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะแสดงอาการดังข้อมูลด้านล่างนี้:

  ระบบล้มเหลวเมื่อมีการบูตหรือชัตดาวน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นครั้งคราว

  รุ่นที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ได้แก่:

  VGN-S16GP/LP/TP
  VGN-S18GP/LP/TP
  VGN-S26GP/LP/TP
  VGN-S28GP/LP/TP

  หากท่านเป็นเจ้าของเครื่องรุ่นดังกล่้าว และประสบอาการที่แจ้งมา, กรุณาติดต่อ VAIO Service Centre ใกล้ท่าน. หากตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไปเกิดปัญหาดังกล่าว โซนี่จะทำการขยายระยะเวลาการรับประกันตัวเมนบอร์ดให้ท่านขึ้นเป็น 24 เดือนทันที.  

  สำหรับบริการที่อยู่ในขอบเขตการรับประกันนี้, Sony จะซ่อมให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ. ส่วนประกอบอื่นใด นอกเหนือจากเมนบอร์ดจะยังคงได้รับการประกันตามประกันของผลิตภัณฑ์นั้นๆ.

  เราจึงกราบขออภัยและแจ้งเรื่องปัญหาอันส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก นี้้ให้ท่านทราบโดยเร่งด่วน.

  * คำประกาศด้านนโยบาย
  ข้อมูลส่วนตัว, เช่น ชื่อของท่าน และอีเมล์ นั้นจะ Service Center จะเก็บรวบรวมไว้ เพื่อใช้สำหรับการให้บริการท่านในครั้งต่อไป. ข้อมูลอาจจะมีการโอนให้กับบริษัทอื่นซึ่งให้บริการท่านร่วมกับ Sony. แต่จะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดในการไม่นำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น.