หมายเลข ID หัวข้อ : 00182092 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ Sony Li-Ion Cell ใน eCigarettes และ Vape pens

    2016-11-10

    Sony มีความกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าของเรา เราได้ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้มีบุคคลบางกลุ่มได้นำเอาเซลแบตเตอรี่ cylindrical lithium-ion VTC (Li-Ion Cells) ในวิธีการที่ Sony ไม่ได้ออกแบบสำหรับใช้งาน: ใน eCigarettes และ Vape pens

    Sony ไม่ได้ดำเนินการทดสอบเซล Li-Ion ใน เครื่อง eCigarettes และ Vape pens เนื่องด้วยการมีกำลังงานที่สูง , เซล Li-Ion ของ Sony จะต้องมีระบบป้องกันในเรื่องความปลอดภัย และมาตรการ ที่จะทำให้ใช้งานเซลเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย Sony ไม่คิดว่าใน eCigarettes หรือ Vape pens จะมีมาตรการณ์ความปลอดภัยเหล่านี้รองรับ

    การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของเซล Li-Ion ของ Sony ใน eCigarettes และ Vape pens อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงต่อ ทรัพย์สินและความปลอดภัยส่วนบุคคลได้

    เซล Li-Ion ของ Sony นี้มีการจัดจำหน่ายไปให้กับผู้ผลิตต่างๆ และใช้ในการจ่ายกำลังงานให้กับเครื่องมือทุ่นแรง ที่มีระบบป้องกันและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของเรา