หมายเลข ID หัวข้อ : 00182071 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

คำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช้งานกล้อง HDV ของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2005-08-05

โซนี่ขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุน ให้ความสนใจ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ด้วยดีเสมอมา

ในกรณีที่ท่านพบอาการสะดุดของภาพและเสียงประมาณ 0.5 วินาที ขณะเล่นเทปที่บันทึกในระบบ HDV ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยมาก อาจสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากการใช้เทปที่ไม่เหมาะสม

อาการดังกล่าวอาจเกิดจากผิวเนื้อเทปถลอกและติดบนหัวอ่านชั่วขณะ ในขณะบันทึก หรือเดินเทป ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้กับม้วนเทปทั้งที่เป็นเทปใหม่หรือแม้แต่ที่ใช้น้อยครั้งก็ตาม

หากอาการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะอ่าน เล่นเทป ท่านสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยการกรอเทปเดินหน้าชั่วครู่แล้วจึงกรอเทปถอยหลังมายังจุดที่ต้องการเล่นต่ออีกครั้ง

วิธีการดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้หากเกิดปัญหาในขณะบันทึก

โซนี่ ขอแนะนำขั้นตอนง่ายๆในการแก้อาการดังกล่าว คือ :

1. ทำความสะอาดหัวเทปด้วยชุดล้างหัวเทปประมาณ 10 วินาที

2. แนะนำให้ใช้ม้วนเทปของโซนี่ในการบันทึก

โซนี่ขอแนะนำให้ท่านใช้กล้อง HDV ร่วมกับม้วนเทปคุณภาพสูงของโซนี่ รุ่น DVM63HD สำหรับการบันทึกในระบบ HDV และชุดทำความสะอาดหรือม้วนล้างหัวเทป โซนี่ รุ่น DVM 12CLD

หากยังไม่สามารถแก้ไขอาการดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการของบริษัทโซนี่ ไทยจำกัด ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน หรือ สาขาที่ท่านติดต่อได้สะดวก หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทยรายชื่อของศูนย์บริการโซนี่ทั่วประเทศไทย ศูนย์บริการ โซนี่ไทย