หมายเลข ID หัวข้อ : 00182069 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ข้อควรทราบสำหรับลูกค้าที่ใช้แผ่นเมมโมรี่สติ๊ก โปร กับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท และกล้องถ่ายวิดีโอแฮนดีแคมที่ใช้งานร่วมกับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก โปร

  2005-06-21

  เรียน ลูกค้ากล้องโซนี่ ไซเบอร์ชอท และกล้องแฮนดีแคม :

  พวกเราได้พบว่าอาจจะมีอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท และกล้องแฮนดีแคมบางรุ่น:

  Dข้อมูลที่เก็บบนแผ่นเมมโมรี่ สติ๊กโปร ที่มีความจุมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB)* อาจจะหาย หรือลบเมื่อใช้กับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท และกล้องแฮนดีแคมรุ่นต่อไปนี้

  ข้อสังเกต*: แผ่นเมมโมรี่ สติ๊กโปรความจุมากกว่า 2 กิกะไบต์ ยังไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศแถบเอเชียแปซีฟิค

  รุ่นต่อไปนี้ อาจจะทำงานไม่ถูกต้องเมื่อใช้กับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก โปรที่มีความจุมากกว่า 2 กิกะไบต์

  ชื่อรุ่นที่เกี่ยวข้อง :
  กล้องถ่ายรูปดิจิตอลไซเบอร์ชอท
  DSC-F77, DSC-FX77, DSC-F77A, DSC-F717, DSC-P32, DSC-P72, DSC-P92, DSC-P8, DSC-P10, DSC-V1, DSC-U30, DSC-U60

  กล้องถ่ายวิดีโอ แฮนดีแคม
  DCR-TRV22, DCR-TRV22E, DCR-TRV33, DCR-TRV33E, DCR-TRV38, DCR-TRV38E, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV75, DCR-TRV75E, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DCR-TRV350, DCR-TRV355E, DCR-TRV356E, DCR-PC105, DCR-PC105E, DCR-PC330, DCR-PC330E

  เราได้แจ้งให้ลูกค้าที่ใช้สินค้ารุ่นดังกล่าวข้างต้นว่าห้ามใช้กับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊กโปรที่มีความจุเกิน 2 กิกะไบต์

  แผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก โปรที่มีความจุ 2 กิกะไบต์ หรือน้อยกว่า สามารถใช้กับสินค้ารุ่นดังกล่าวข้างต้นได้

  ตารางการใช้งานร่วมของผลิตภัณฑ์กับแผ่นเมมโมรี่ สติ๊ก สามารถอ้างอิงถึง URL ต่อไปนี้
  http://www.thsupport.css.ap.sony.com/consumer/template/UIDetails.aspx?Id=43947

  สำหรับความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อติดต่อศูนย์ข้อมูลโซนี่ไทย (CCC) ได้ที่

  เลขที่ 2126 ชั้น 3 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10320
  โทรศัพท์ (66) 0-2715-6100
  โทรสาร (66) 0-2715-6020
  โทรฟรีได้ที่หมายเลข 1800-231-991
  หรือส่งอีเมล์มาหาเราได้ที่ sothai.cic@ap.sony.com

  เราขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งที่ได้จะรับความร่วมมือในโอกาสต่อไป