หมายเลข ID หัวข้อ : 00181945 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/07/2019

คำเตือนเรื่อง แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นของปลอม

  2012-01-17

  ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่

  เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า ได้มีการพบว่ามีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นของปลอมที่ใช้ชื่อเป็นโซนี่วางจำหน่ายในท้องตลาด และเมื่อไม่นานมานี้ได้พบกรณีดังกล่าวในประเทศจีน อินเดีย และอิหร่าน สำหรับ Sony“Cycle Energy” Nickel-Metal Hydrate Rechargeable Battery Charger & Rechargeable Battery.

  ในหลาย ๆ กรณี สินค้าปลอมเหล่านั้นจะมีคุณภาพที่ต่ำหรือไม่ทำงานเลย และพบได้เสมอว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ อาจจะนำมาซึ่งอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าน เช่น การเกิดความร้อนสูงเกิน หรือเกิดการลุกไหม้ของไฟและ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของท่านได้อีกด้วย   ยิ่งไปกว่านั้น  ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นของปลอม การรับประกันอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่สามารถใช้ได้

  ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นของปลอม ท่านควรจะซื้อแต่ผลิตภัณฑ์ Sony “Cycle Energy” Nickel-Metal Hydrate Rechargeable Battery Charger & Rechargeable Battery ที่เป็นของแท้จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถทำการแยกแยะผลิตภัณฑ์ Sony ที่เป็นของแท้ได้ บนกล่องครอบรอบตัวแบตเตอรี่ Sony “Cycle Energy” Nickel-Metal Hydrate Rechargeable Battery Charger & Rechargeable Battery ขนาด AA & AAA จะมีสติกเกอร์โฮโลแกรม สามมิติ (3D) ที่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์นั้น (*).

  ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมามีความผิดปกติและท่านสงสัยว่า อาจจะเป็นของปลอม เราแนะนำให้ท่านแจ้งให้กับ Sony และส่งตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมจดหมายนำส่ง และเอกสารหลักฐานการซื้อ ไปให้กับศูนย์บริการลูกค้าของ Sony ในประเทศของท่าน   เราจะสามารถทราบได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของปลอมหรือไม่ และจะแจ้งให้ท่านทราบ   ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมานั้นเป็นของปลอม ท่านมีสิทธิ์ ที่จะติดต่อเพื่อเรียกร้องขอเงินคืนจากบุคคลหรือร้านค้าที่จำหน่ายให้กับท่านได้  เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย

  1. สติกเกอร์ Sony Genuine 3D Hologram บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

   (1) รุ่นแรก: "QRIO" สติกเกอร์ 3D จากสายการผลิตปี 2549 (คศ.2006)

  (2) รุ่นปัจจุบัน:  สติกเกอร์ Sony Genuine 3D จากสายการผลิตตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2550 (คศ.2007) เป็นต้นมา

  2. ตัวอย่างของ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ปลอม Sony “Cycle Energy” Ni-MH Rechargeable Battery Chargers

  3. ตัวอย่างของ ป้ายฉลาก ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ปลอม Sony Genuine & BatteryCharger Rating Labels

  (1) Sony แท้ (Genuine)
  ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ :  BCG-34HE
  Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) หมายเลข:  E127209 (เลขที่ได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับ Sony Battery Charger เท่านั้น)
  หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ : หมายเลขเฉพาะตัว 8 หลัก

  (2) ของปลอมที่มีชื่อรุ่นไม่ถูกต้อง & หมายเลข UL ที่ไม่ถูกต้อง
  ชื่อผลิตภัณฑ์:  BCG-34HNB
  หมายเลข UL :  E127209 (ใช้หมายเลขของ UL ของ Sony Battery Charger โดยไม่ได้รับอนุญาต)
  หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์:  ไม่มี

  (*) ใช้ไม่ได้กับ “Cycle Energy” Nickel-Metal Hydrate Rechargeable Battery Charger & Rechargeable Battery ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะ