หมายเลข ID หัวข้อ : 00181939 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

การยุติการให้บริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัยของ SonicStage® CP (SonicStage Ver.4.3) และโปรแกรมอัปเดตของ SonicStage® Ver.4.3 สำหรับ MSAC-US30/MSAC-US40/MSAC-EX1

  2011-12-22

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โซนี่ได้ออกประกาศว่า จะมีการยุติการให้บริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัยของ SonicStage® CP Software (SonicStage Ver.4.3) และโปรแกรมอัพเดต ของ SonicStage® Ver.4.3 สำหรับ MSAC-U30/MSAC-US40/MASC-EX1 สำหรับรุ่นต่อไปนี้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การบริการนี้ได้ยุติลงไปแล้ว

  รุ่นที่ได้รับผลกระทบ:
  • MSAC-US40
  • MSAC-US30
  • MSAC-EX1

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการยุติการดาวน์โหลดนี้ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน รายการของศูนย์บริการของโซนี่สามารถจะหาดูได้ใน หน้าของ ศูนย์บริการ

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่า บริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษาและทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)


  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  โปรดทราบว่า การให้บริการดาวน์โหลดของซอฟต์แวร์โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัยของ SonicStage® CP (SonicStage Ver.4.3 ) และโปรแกรมอัปเดตของ SonicStage® Ver.4.3 สำหรับ MSAC-U30/MSAC-US40/MSAC-EX1 สำหรับรุ่นต่อไปนี้จะยุติลงในวันที่ 20 ธันวาคม 2554

  รุ่นที่ได้รับผลกระทบ:
  • MSAC-US40
  • MSAC-US30
  • MSAC-EX1

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการยุติการดาวน์โหลดนี้ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน รายการของศูนย์บริการของโซนี่สามารถจะหาดูได้ใน หน้าของ ศูนย์บริการ

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่าบริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษาและทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)