หมายเลข ID หัวข้อ : 00181906 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงเจ้าของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล DSC-T5 ของโซนี่

  2007-08-02

  ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  เมื่อเร็วๆนี้โซนี่พบว่า กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล DSC-T5 ที่ออกวางตลาดในแถบเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่สิงหาคม 2005 มีความเป็นไปได้เล็กๆว่า แผ่นโลหะที่อยู่ด้านล่างของตัวกล้องอาจโค้งงออกมา เป็นเหตุให้เกิดบาดหรือรอยถลอกบนผิวหนังของผู้ใช้โดยตรง

  เพื่อรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า โซนี่จะเสนอให้เปลี่ยนตัวฐานล่างของกล้องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 อัน

  บริษัทฯขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านมีให้กับเรา โซนี่ยังคงยึดมั่นเพื่อปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพให้ได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  [อาการและสาเหตุ]
  กับเครื่อง DSC-T5 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แผ่นโลหะหลุดจากตัวกล้องและโค้งงอออกมา ซึ่งเกิดจากความผิดปกติระหว่างการผลิตชิ้นส่วนในครั้งแรก ความแข็งแกร่งของสารที่ใช้ยึดแผ่นโลหะเกิดการคลายตัว ผลก็คือจึงเกิดความเป็นไปได้เล็ก ๆ ที่ทำให้แผ่นโลหะหลุดจากตัวกล้องและโค้งงออกมา

  [รุ่นที่อยู่ในข่ายที่มีปัญหา]
  กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล DSC-T5.

  [วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง]


  ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะปรากฎอยู่บนป้ายชื่อที่ติดอยู่ที่ด้านล่างของตัวกล้อง โปรดตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องให้ถูกต้อง

  [หมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ในข่ายที่มีปัญหา]
  เพื่อตัดสินว่า กล้อง DSC-T5 ของท่านอาจได้รับผลกระทบในแถบเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ คลิกตรงนี้เพื่อตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง

  ข้อควรทราบ: ถึงแม้ว่า แผ่นโลหะของกล้องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากหมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ในข่ายที่มีปัญหาอาจหลุดออกมา ถ้ากล้องตกหรือเกิดการกระแทกจากภายนอกอย่างแรง ในกรณีนี้แผ่นโลหะจะไม่งอ

  หากท่านมีปัญหาเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน รายนามของศูนย์บริการโซนี่มีอยู่ในหน้า ศูนย์บริการ

  PIM Statement
  ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อและที่อยู่ตามจดหมายของท่านที่ให้ไว้เพื่อติดต่อเกี่ยวกับกรณีนี้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น  ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้บุคคลที่สามเพื่อให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนซึ่งทำในนามของโซนี่ แต่จะควบคุมอย่างเคร่งครัดและไม่ใช้เพื่อการอื่น