หมายเลข ID หัวข้อ : 00181888 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศการสิ้นสุดการให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค VAIO - ซีรี่ย์ VGN-CS และซีรี่ย์ VGN-BZ - อัพเดตเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

  2017-03-22

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO

  การให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ VAIO Notebook Computer - ซีรี่ย์ VGN-CS และ ซีรี่ย์ VGN-BZ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2560.


  ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกันสำหรับ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค VAIO ซีรี่ย์ VGN-CS และ ซีรี่ย์ VGN-BZ - อัพเดตวันที่ 20 เมษายน 2553

  20 เมษายน 2553

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO

  ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการรับประกันสำหรับเครื่อง VAIO Notebook Computer - VGN-CS ซีรี่ย์ และ VGN-BZ ซีรี่ย์ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552. จากผลของการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องกับผู้จัดหาชิ้นส่วนและการเฝ้าติดตามดูในตลาดตั้งแต่มีการออกประกาศนี้ ปรากฎว่ามีเครื่องบางรุ่นของ VAIO ที่อยู่ในรายการประกาศก่อนหน้านี้อาจจะมีเสียงนอยส์รบกวนในขณะที่พัดลมระบายความร้อนกำลังหมุน อาการนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาแล้ว 2 ปี ดังนั้น Sony จึงได้เสนอให้มีการขยายบริการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายออกไปอีกจนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง.

  นอกจากนี้ กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบรุ่นเครื่องที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการประกาศก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีอาการแบบเดียวกันได้.


  10 กันยายน 2552

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO

  เป็นที่ปรากฎแล้วว่า เครื่อง VAIO notebook computers บางรุ่นของ ซีรี่ย์ VGN-CS และซีรี่ย์ VGN-BZ มีเสียงนอยส์รบกวนของพัดลมที่ไม่ปกติเกิดขึ้น.

  เครื่อง VAIO notebook computers ที่ได้รับผลกระทบนี้อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้:
  - พัดลมทำความเย็นเริ่มส่งเสียงนอยส์รบกวนที่ผิดปกติ

  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบรายการรุ่นเครื่อง.

  สำหรับรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบที่ปรากฎในประกาศนี้, ทางบริษัทฯ จะเสนอบริการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้เป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่วันที่จัดซื้อเครื่อง.

  กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการของ Sony ถ้าหากเครื่อง VAIO notebook computer ของท่านมีอาการดังกล่าวข้างต้น.

  ทางบริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้.

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือ.

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

  ข้อมูลส่วนบุคคล, เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน, ที่ได้ให้ไว้กับศุูนย์บริการของโซนี่ จะมีการเก็บและนำไปใช้โดยโซนี่ เพื่อการตอบสนองต่อการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ การให้บริการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น. ในบางกรณี, ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะมีการส่งมอบให้กับบริษัทภายนอกที่โซนี่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในบางส่วนของการบริการนั้น. ในกรณีเช่นนี้, โซนี่จะต้องมั่นใจแล้วว่าบริษัทภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยเคร่งครัดซึ่งการใช้งาน การเก็บรักษา และการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

  *กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะทำการสอบถาม แก้ไข ลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้อันเกี่ยวกับการประกาศนี้. (โปรดรับทราบด้วยว่า ในกรณีของการลบออก หรือการหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน, โซนี่ อาจจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้.)