หมายเลข ID หัวข้อ : 00181887 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศการสิ้นสุดการให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ VAIO ซีรี่ย์ JS4 All-in-one Desktop Personal Computers - อัพเดตเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

  2017-03-22

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  การให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Sony VAIO ซีรี่ย์ JS4 ซึ่งเป็น All-in-one Desktop Personal Computers จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2560.


  ประกาศสำหรับท่านเจ้าของเครื่อง VAIO ซีรี่ย์ JS4 All-in-one Desktop Personal Computers

  26 พฤศจิกายน 2552 

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  เมื่อไม่นานมานี้ Sony พบว่ามีปัญหาเล็กน้อยด้านคุณภาพในจำนวนที่เป็นเปอร์เซนต์ต่ำมากของเครื่อง VAIO ซีรี่ย์ JS4 ซึ่งเป็น Desktop Personal Computer แบบ all-in-one ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2552. เมื่อทำการเปิดเพาเวอร์หรือกลับมาทำงานตามปกติจาก Hibernation ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นอาจจะเริ่มทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

  รุ่นที่ได้รับผลกระทบ:
  VGC-JS45GF/P, VGC-JS45GF/Q, VGC-JS45GF/S, VGC-JS45LF/Q, VGC-JS43LF/P, VGC-JS45TF/P, VGC-JS45TF/Q, VGC-JS45SF/S, VGC-JS45SF/P

  ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับท่านลูกค้าของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่เครื่องรุ่นดังกล่าวแสดงอาการตามข้างต้น.

  กรุณาติดต่อกับ ศูนย์บริการโซนี่ ถ้าหากท่านมีเครื่องรุ่นที่ระบุตามข้างต้น.

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือ.

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

  ข้อมูลส่วนบุคคล, เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน, ที่ได้ให้ไว้กับศุูนย์บริการของโซนี่ จะมีการเก็บและนำไปใช้โดยโซนี่ เพื่อการตอบสนองต่อการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ การให้บริการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น. ในบางกรณี, ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะมีการส่งมอบให้กับบริษัทภายนอกที่โซนี่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในบางส่วนของการบริการนั้น. ในกรณีเช่นนี้, โซนี่จะต้องมั่นใจแล้วว่าบริษัทภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยเคร่งครัดซึ่งการใช้งาน การเก็บรักษา และการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

  *กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะทำการสอบถาม แก้ไข ลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้อันเกี่ยวกับการประกาศนี้. (โปรดรับทราบด้วยว่า ในกรณีของการลบออก หรือการหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน, โซนี่ อาจจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้.)