หมายเลข ID หัวข้อ : 00181870 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

การยุติการให้บริการของ Opera TV Store ใน Sony Android TV รุ่นปี 2558 และ 2559.

  2017-03-15
  เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติของ Sony,
  เนื่องจาก การหมดอายุสัญญาของ Sony และ Opera TV AS, ดังนั้น Sony จึงขอแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบถึงการยุติของบริการ Opera TV Store (ver. 1.0) ใน Sony Android TV รุ่นปี 2558 และ 2559.
  แอพ Opera TV Store จะถูกลบออกจากทีวีเหล่านี้ และจะเข้าไม่ได้อีกหลังวันที่ 24 เมษายน 2560.
  ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.
  หมายเหตุ: การปิดของแอพนี้ไม่มีผลต่อเบราเซอร์ Opera แต่อย่างใด.