หมายเลข ID หัวข้อ : 00181862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

โปรแกรมอัพเดท Firmware และ Image Data Convertor SR Ver.1.1 สำหรับ DSLR-A100

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2006-10-04

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง Digital SLR รุ่น DSLR-A100 และอัพเดทซอฟท์แวร์ที่มาพร้อมกันในชุดของตัวกล้อง Image Data Converter SR Version1.1

รุ่นที่ใช้ได้:

DSLR-A100 - ตัวกล้อง
DSLR-A100K - ชุดเลนส์ซูม
DSLR-A100W - ชุดเลนส์ W-zoom

DSLR-A100 Firmware update ( Windows / Macintosh )

Image Data Converter SR Ver.1.1 Update Program (Windows)

Image Data Converter SR Ver.1.1 Update Program (Macintosh)