หมายเลข ID หัวข้อ : 00181862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

โปรแกรมอัพเดท Firmware และ Image Data Convertor SR Ver.1.1 สำหรับ DSLR-A100

  2006-10-04

  โปรแกรมนี้ใช้สำหรับอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง Digital SLR รุ่น DSLR-A100 และอัพเดทซอฟท์แวร์ที่มาพร้อมกันในชุดของตัวกล้อง Image Data Converter SR Version1.1

  รุ่นที่ใช้ได้:

  DSLR-A100 - ตัวกล้อง
  DSLR-A100K - ชุดเลนส์ซูม
  DSLR-A100W - ชุดเลนส์ W-zoom

  DSLR-A100 Firmware update ( Windows / Macintosh )

  Image Data Converter SR Ver.1.1 Update Program (Windows)

  Image Data Converter SR Ver.1.1 Update Program (Macintosh)