หมายเลข ID หัวข้อ : 00181807 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำคัญถึงผู้ใช้ Sony VAIO ที่ใช้งานซอฟท์แวร์ SonicStage 3.3/3.4, CONNECT Player

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2006-06-28

บริษัทโซนี่ขอเรียนให้ลูกค้าผู้อุปการะคุณที่ใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวทราบ ขณะนี้บริษัทได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลที่มากับซอฟท์แวร์ของโซนี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีรายงานถึงปัญหาหรือผลกระทบจากใดๆจากการใช้ซอฟแวร์ดังกล่าว แต่เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลต่่างๆของลูกค้า บริษัทจึงดำเนินการประกาศ และแจ้งเตือนลูกค้าเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าแม้อาจจะพบในวงจำกัดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการอัพเกรดซอฟท์แวร์นี้ได้ด้วยตัวเอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน เพียงท่านคลิ๊กไป Gracenote®ท่านจะสามารถอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปัญหาที่ท่านอาจพบจากรายละเอียดข้างต้นคืออะไร?

จุดที่อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพหรือระบบรักษาข้อมูลดังกล่าว อาจเกิดจากการทำงานผิดพลาดจากระบบ  ActiveX® Controlซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการสำรวจข้อมูล CD (CD Information Retrieval Service) อาจเกิดปัญหา Buffer Overflowอันเป็นการเปิดช่องโหว่ในระบบและอาจถูกรบกวนจากนอกระบบ

อย่างไรก็ตามซอฟท์แวร์ที่อาจพบปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าวมีดังรายการต่อไปนี้เท่านั้น


บริษัทไม่พบข้อบกพร่องนี้จากซอฟท์แวร์อื่นๆของโซนี่ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการใช้ระบบ Gracenote ในการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล CD เช่นเดียวกัน ก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

ผลิตภัณฑ์ Sony ที่ได้รับผลกระทบ

Personal audio ที่ใช้ซอฟท์แวร์ดังต่อไปนี้ :

  • CONNECT Player
  • SonicStageTM  Ver. 3.3/3.4

ไฟล์ที่มีให้ดาวโหลด :

ชื่อไฟล์ GracenoteUpdateForSony.exe
ขนาดไฟล์สำหรับดาวโหลด : 2.89 MB
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 2006/06/28

Gracenoteได้เตรียมซอฟท์แวร์อัพเกรดไว้บนเวปไซต์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก ที่นี่.