หมายเลข ID หัวข้อ : 00181696 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านเจ้าของเครื่อง Walkman รุ่น WM1 และรุ่น A30 - แสดงชื่อเพลงภาษาไทย

    2017-03-07

    เรียน ท่านเจ้าของเครื่อง Walkman รุ่น WM1 และ รุ่น A30,

    ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Sony ด้วยดีเสมอมา.

    ทางบริษัทฯ จะออกเฟิร์มแวร์สำหรับการปรับปรุง เพื่อให้เครื่อง Walkman รุ่นดังกล่าวนี้แสดงชื่อเพลงภาษาไทยได้ ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ได้จากเว็บไซต์นี้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป.

    กรุณาเข้าไปที่หน้าสนับสนุนสำหรับรุ่นเครื่องของท่าน เพื่อการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้.