หมายเลข ID หัวข้อ : 00181545 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านลูกค้าที่ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง รุ่น DSC-RX1RM2

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2016-01-19

20 มกราคม 2559

ขอขอบพระคุณท่านที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sony ด้วยดีเสมอมา.

ทางบริษัทฯ ได้พบว่า ในสภาวะการณ์ที่มีแสงสว่างมาก ๆ ที่พบได้น้อยมาก กล้อง DSC-RX1RM2 บางตัวอาจจะให้เกิดไฟล์ภาพที่มีแสงสว่างที่ไม่ประสงค์ออกมาได้.

ถ้าหากท่านพบกับอาการนี้และกล้องของท่านมีหมายเลขเครื่องที่อยู่ในกลุ่มที่แสดงด้านล่างนี้ กรุณาติดต่อกับทางบริษัทฯ ที่ <ประเทศต่าง ๆ ให้รายละเอียดที่สามารถติดต่อได้ที่นี่> เพื่อขอรับบริการตรวจสอบและตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  บริการตรวจสอบนี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561.

ถ้าหากหมายเลขประจำเครื่องของท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ ทางบริษัทฯ สามารถรับประกันได้ว่า กล้องนั้นจะไม่มีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นแน่นอน.

ทางบริษัทฯ ขออภัยท่านอย่างจริงใจในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.

[รุ่นและหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]

กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง (Digital Still Camera) DSC-RX1RM2

หมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ

บางเครื่องที่มีหมายเลขประจำเครื่องตั้งแต่ 8160021 จนถึง 8160357 (E32 Version)