หมายเลข ID หัวข้อ : 00181289 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านลูกค้าที่ใช้เครื่องเล่นเพลง Walkman รุ่น NWZ-WS615

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2015-11-13

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ด้วยดีเสมอมา.

Sony ได้พบว่า เครื่องเล่นเพลง Walkman เฉพาะบางเครื่อง ในรุ่น NWZ-WS615 อาจจะมีการแสดงบางอาการตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้.

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า Sony ที่มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ตลอดมา ทาง Sony จะทำการตรวจสอบเครื่องที่ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าหากเครื่องนั้นแสดงอาการใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  ขอให้ท่านที่มีเครื่องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  กรุณาติดต่อกับศูนย์ Sony Contact Center ที่ท่านสะดวกติดต่อ.

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในเรื่องนี้.

<อาการเสียที่อาจพบ>
- ปุ่มปรับประดับเสียงบนตัวเครื่อง Walkman นั้นไม่ทำงาน
- ปุ่มปรับ Mode บนตัวเครื่อง Walkman นั้นไม่ทำงาน
- ไม่มีเสียงออกมาจากเครื่อง Walkman (หรือระดับเสียงมีการลดเป็นศูนย์ทันทีทันใดในระหว่างการเล่น) 
- มีเสียงนอยส์รบกวน ซึ่งเสียงนอยส์รบกวนนี้ไม่ได้มาจากไฟล์เสียงต้นฉบับ และ มาจากด้านซ้ายของหูฟัง
- ไม่สามารถจะยืนยันสถานะของ Bluetooth ได้จากการที่ไฟแสดงสถานะของ Bluetooth มีการติดสลับไปมาระหว่างไฟสีแดงและสีน้ำเงิน หรือติดสว่างค้างเป็นสีน้ำเงิน
- การชาร์จไฟหยุดลงไปหลังไฟ OPR (Operation) กระพริบเป็นสีแดงสองครั้ง

<หมายเลขประจำเครื่องที่อาจได้รับผลกระทบ>
รุ่นที่ได้รับผลกระทบ: NWZ-WS613/NWZ-WS615

หมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ:
การตรวจสอบว่า เครื่อง Walkman ของท่านอาจจะเป็นเครื่องที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบดูหมายเลขประจำเครื่อง

<วิธีการตรวจสอบดูหมายเลขประจำตัวเครื่อง>
รุ่นของเครื่องและหมายเลขประจำตัวเครื่องจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง Walkman (ด้านขวามือ)

<ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ หากตรวจสอบแล้วว่า เครื่องของท่านได้รับผลกระทบในครั้งนี้>
จาก 19 พฤศจิกายน 2558 จนถึง 30 มิถุนายน 2560