หมายเลข ID หัวข้อ : 00181271 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงผู้ใช้ทีวีบราเวีย: การหยุดให้บริการบางอย่างบนทีวีบราเวียบางรุ่น

  2015-04-16

  เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ,

  ทางบริษัทฯ ต้องขอหยุดให้บริการฟังก์ชั่น Bookmark บนทีวีบราเวีย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558.

  Bookmark เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถจดจำสิ่งที่เคยค้นหา เพื่อจะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เพลง หรือช่องทีวี โดยจะมีผลกระทบบางอย่าง เช่น TrackID, การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.

  สำหรับรุ่นที่ได้รับผลกระทบ.

  KD-55X8500B
  KD-55X9004A
  KD-65S9000B
  KD-65X8500B
  KD-65X9000B
  KD-65X9004A
  KD-85X9500B
  KDL-32W674A
  KDL-32W700B
  KDL-40NX720
  KDL-40W600B
  KDL-42W674A
  KDL-42W800B
  KDL-42W804A
  KDL-46W704A
  KDL-46W904A
  KDL-46W954A
  KDL-47W804A
  KDL-48W600B
  KDL-50W704A
  KDL-50W800B
  KDL-55W800B
  KDL-55W804A
  KDL-55W904A
  KDL-60W600B
  KDL-70W850B

  นโยบายส่วนบุคคล