หมายเลข ID หัวข้อ : 00181259 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงผู้ใช้ทีวีบราเวีย: การหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน Facebook บนทีวีบราเวียบางรุ่น

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2015-04-14

เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ

บริษัท Facebook, Inc. ได้ประกาศหยุดให้บริการแอพพลิเคชัน Facebook ในอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยมีผลรวมถึงทีวีบราเวียบางรุ่น

แอพพลิเคชัน Facebook จะไม่สามารถใช้งานได้ในทีวีบราเวียตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

สำหรับรุ่นที่ได้รับผลกระทบ.

KD-55X8500B
KD-55X9004A
KD-65S9000B
KD-65X8500B
KD-65X9000B
KD-65X9004A
KD-85X9500B
KDL-32W674A
KDL-32W700B
KDL-40NX720
KDL-40W600B
KDL-42W674A
KDL-42W800B
KDL-42W804A
KDL-46W704A
KDL-46W904A
KDL-46W954A
KDL-47W804A
KDL-48W600B
KDL-50W704A
KDL-50W800B
KDL-55W800B
KDL-55W804A
KDL-55W904A
KDL-60W600B
KDL-70W850B

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ: ประกาศครั้งนี้ส่งผลถึงอินเตอร์เน็ตทีวีในรุ่นอนาคตด้วย