หมายเลข ID หัวข้อ : 00181256 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเกี่ยวกับเครื่องกรอบรูปดิจิตอล รุ่น DPF-WA700/W700 การอัพเดตเฟิร์มแวร์เกี่ยวกับฟีเจอร์บางอย่างใน Facebook

  2015-04-21

  เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ,

  เนื่องจากจะมีฟีเจอร์บางอย่างไม่มีให้ใช้งานต่อไปได้ เมื่อใช้ Facebook ในเครื่องกรอบรูปดิจิตอล DPF-WA700/W700 หลังวันที่ 30 เมษายน 2558, เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงในค่าสเปคจากผู้ให้บริการนั้น ๆ.

  ได้มีการจัดเตรียมตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนค่าของสเปคเหล่านี้ ซึ่งคาดว่า จะสามารถออกมาได้ในช่วยปลายเดือนพฤษภาคม และจะมีให้ดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Download ในเว็บไซต์นี้.

  ผลจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ครั้งนี้, ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบางฟังก์ชั่นดังที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้.

  ถ้าหากท่านมีการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้, ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณท่านที่เข้าใจในเรื่องนี้.

  [ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบหลังวันที่ 30 เมษายน 2558]

  <ก่อนการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์>
  - ท่านจะไม่สามารถรับรูปภาพต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ* ได้.
    แต่ท่านจะยังสามารถรับรูปภาพที่ท่านถูกแทกไว้ได้ (แต่จะไม่มีชื่อของผู้ส่งมาด้วย).
  - ท่านจะไม่สามารถใช้ตัวเลือก Like ได้.

  <หลังการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์>
  - ท่านจะสามารถรับรูปภาพจากเพื่อน ๆ* ที่ใช้ DPF-WA700/W700 ได้, แต่จะไม่สามารถรับจากเพื่อน ๆ* ที่ไม่ได้ใช้ DPF-WA700/W700.
  - ท่านจะสามารถรับรูปภาพที่ท่านถูกแทกไว้ไม่ว่าจะใช้ DPF-WA700/W700 หรือไม่ก็ตาม.

  *ยูสเซอร์ที่ท่านได้มีการลงทะเบียนเป็นเพื่อนไว้ใน Facebook.

  ก่อนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ หลังการอัพเดตเฟิร์มแวร์
  Login ได้ ได้
  การตรวจสอบดูรูปภาพใหม่ รูปภาพของท่านเอง ได้ ได้
  รูปภาพของเพื่อน สามารถรับได้เฉพาะที่ท่านได้รับการแทกไว้เท่านั้น

  สามารถรับรูปภาพที่ท่านได้รับการแทกไว้และรูปภาพจากเพื่อนที่ใช้ 

  DPF-WA700/W700

  รูปภาพที่แทกไว้ สามารถรับรูปภาพได้ แต่ไม่มีชื่อของผู้ส่ง สามารถรับได้ทั้งรูปภาพและชื่อของผู้ส่ง
  เลือกเพื่อนจากผู้ที่ท่านต้องการจะรับรูปภาพ ไม่ได้ เฉพาะเพื่อนที่ใช้ DPF-WA700/W700
  การแสดงของข้อคิดเห็น ได้ ได้
  Like ไม่ได้ ได้

  นโยบายส่วนบุคคล