หมายเลข ID หัวข้อ : 00181140 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

วิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2011-04-19

มีวิธีการตรวจสอบอยู่สองวิธี ในการตรวจสอบรุ่นเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

วิธีที่ 1 เป็นการตรวจสอบผ่านทางหน้าจอเมนูของทีวี
1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และกดที่ ปุ่ม HOME บนรีโมทเพื่อให้แสดงเมนู Home
2. ไปที่ Product Support จากหมวดของ Settings และกดที่ OK เพื่อทำการเลือก

3. ไปที่ System Information และทำการเลือก

4. ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะแสดงดังรูปด้านล่าง

 

วิธีที่ 2 เป็นการตรวจสอบจากสติกเกอร์บริการที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่อง ให้อ้างอิงกับรูปด้านล่างนี้