หมายเลข ID หัวข้อ : 00181137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA - อัพเดตวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2016-06-09

จากที่มีการออกประกาศเรื่อง ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA เกี่ยวกับการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ จะมีการขยายระยะเวลาการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ออกไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560.


7 เมษายน 2558

ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับทราบว่า เลนส์ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E-Mount บางตัวที่จำหน่ายในระหว่างและหลังเดือนพฤศจิกายน 2557 มีการแสดงอาการออกมา เมื่อลูกค้าพยายามจะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 (จาก Ver. 01 ไปเป็น Ver. 02).

บริษัทฯ มีแผนการที่จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับเลนส์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว.

ในกรณีที่การอัพเดตซอฟต์แวร์ทำได้สำเร็จเรียบร้อย, ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งเลนส์ดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบแต่อย่างใด.

ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ.

[อาการ]
การอัพเดตของซอฟต์แวร์จะหยุดลงและทำไม่สำเร็จ เมื่อลูกค้าทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ (จาก Ver. 01 ไปเป็น Ver. 02).


การอัพเดตหยุดลงและทำต่อไม่สำเร็จ


การอัพเดตที่ดำเนินการได้เป็นปกติ

ถ้าหากมีอาการดังข้างต้น, กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง.
เลนส์นั้นยังคงสามารถใช้งานได้ โดยซอฟต์แวร์ที่อัพเดตมาก่อนหน้านี้ Ver. 01.

[วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์]
1) เปิดตัวกล้องขึ้นมา
2) เลือกที่ [Menu]→[Setup]→[Ver.]
เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในเลนส์จะแสดงออกมา (ดังรูปด้านล่าง).

[ชื่อรุ่น และ หมายเลขประจำเครื่อง]
SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA α™ (E-Mount) interchangeable lenses
ซื้อระหว่างหรือหลังเดือนพฤศจิกายน 2557

ถ้าต้องการจะดูว่า เลนส์ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA ของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่, คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง.

[วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง]
แสดงอยู่ที่ป้ายบอกรุ่นเครื่อง ที่บริเวณด้านข้างของเลนส์นั้น

[ระยะเวลาของการให้บริการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]
 จนถึง 31 มีนาคม 2559

สำหรับคำถามใด ๆ, กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ของท่าน. รายชื่อศูนย์บริการโซนี่สามารถดูได้ที่หน้า ศูนย์บริการ.

นโยบายส่วนบุคคล