หมายเลข ID หัวข้อ : 00181087 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับ BRAVIA LCD TV KLV-40W300A, KLV-40X300A, KLV-40X350A

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2011-10-12

บริษัทฯ ได้รับทราบจากการรายงานในประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่พบได้น้อยเกี่ยวกับอุปกรณ์บางตัวที่อยู่ในเครื่องบางรุ่นของ BRAVIA LCD TV ขนาด 40"  ที่มีการนำออกจำหน่ายระหว่างปี 2550 และปี 2551 เกิดความเสียหายและอาจจะส่งผลให้เกิดความร้อนสูงเกินและในบางครั้งเกิดติดไฟภายในตัวเครื่องทีวีนั้นได้ โดยมีความเป็นไปได้ของการเกิดการละลายของส่วนที่มีเป็นตัวกรอบเพดานของเครื่อง เนื่องจาก ความร้อนนั้น โดยที่รุ่นของเครื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาคของเราได้แสดงไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้เราไม่ได้รับรายงานของการส่งผลต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด 

บริษัทฯ ขอมอบการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้นี้ ถ้าหากท่านมีเครื่องรุ่นดังกล่าว กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในท้องที่ของท่านที่จะดูได้ในหน้าของ ศูนย์บริการ 

เมื่อท่านได้ขอรับการตรวจสอบ ตัวแทนส่วนบริการของโซนี่จะเข้าไปเยี่ยมและตรวจสอบทีวีของท่านโดยทันที และจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าหากพบว่า มีชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายอยู่

ในระหว่างช่วงเวลานี้ ถ้าท่านมีทีวีที่ระบุ และท่านได้สังเกตุถึงความผิดปกติในเครื่องทีวีของท่าน (เช่น มีการรบกวนที่ผิดปกติ, มีกลิ่นที่ผิดปกติ หรือมีควัน) ให้ทำการปิดเครื่องโดยทันที ดึงปลั๊กของเต้าเสียบออก หยุดการใช้งานเครื่องทีวีนั้น และติดต่อกับเรา เราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า อาการนี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดเพาเวอร์ไว้

[รุ่นของเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]

KLV-40W300A

KLV-40X300A

KLV-40X350A

[วิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]
1. จากเมนูการปรับตั้งในตัวเครื่องทีวีนั้น:

o กดที่ปุ่ม Menu บนรีโมทของท่าน

o ไปที่เมนูสำหรับการปรับตั้ง
o ในเมนูสำหรับการปรับตั้ง ให้เลือกที่เมนู Set-up
/support/resources/th_TH/usefulinfo/LCD_TV_40_inch/image2.JPG 

o เลือกที่ Product information แล้วกดที่ OK เพื่อดูรุ่นเครื่องของท่าน

2. จากป้ายฉลากที่ติดอยู่ด้านหลังของทีวี:
ท่านสามารถจะดูป้ายฉลากแสดงรุ่นเครื่องได้ทางด้านหลังของทีวีของท่าน
/support/resources/th_TH/usefulinfo/LCD_TV_40_inch/image2.JPG