หมายเลข ID หัวข้อ : 00180958 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

โปรแกรมการซ่อมสำหรับ VAIO Fit 11A โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  2014-04-24

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ไวโอ้

  ทางบริษัทโซนี่ ใคร่ขอแจ้งความคืบหน้า เรื่องการระงับการใช้งานโน๊ตบุ้คไวโอ้ รุ่น FIT11A เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ว่า โซนี่จะทำการตรวจสอบว่า เครื่องหมายเลขเครื่องใดบ้างที่อาจมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ และจะมีโปรแกรมการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

  โซนี่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญ ขอเรียนย้ำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในการระงับการใช้งานโน๊ตบุ้คไวโอ้รุ่นดังกล่าว ขอให้ท่านปิดระบบการทำงานของเครื่อง และถอดปลั๊กไฟออก 

  ทางโซนี่จะทำงานร่วมกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโน๊ตบุ้ครุ่นนี้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม หากท่านมีโน๊ตบุ้ครุ่นนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ หรือศูนย์บริการโซนี่(แต่งตั้ง) เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

  [รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ] เครื่องพีซี VAIO Fit 11A 

  SVF11N12CAB
  SVF11N12CAS
  SVF11N12CGB
  SVF11N12CGP
  SVF11N12CGS
  SVF11N13CAB
  SVF11N13CAS
  SVF11N13CGB
  SVF11N13CGP
  SVF11N13CGS
  SVF11N15CAS
  SVF11N16CAB
  SVF11N16CGB
  SVF11N16CGS

  SVF11N16CHS
  SVF11N16CTB
  SVF11N18CGB
  SVF11N18CGP
  SVF11N18CGS
  SVF11N18CWB
  SVF11N18CWP


  การตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง:
   


  11 เมษายน 2557

  การขอให้หยุดการใช้งานเครื่องพีซี VAIO Fit 11A

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ไวโอ้,

  โซนี่ได้ทราบว่า บางส่วนของชุดแบตเตอรี่ภายในเครื่องที่ไม่สามารถถอดออกมาได้ ซึ่งเป็นส่วนที่จัดหามาจากบริษัทอื่น และอยู่ในเครื่อง VAIO Fit 11A ที่ออกวางจำหน่ายใน เดือนมกราคม 2557 มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปจนอาจส่งผลให้เกิดการลุกไหม้ได้ที่ตัวกรอบของเครื่องพีซีได้.

  ถ้าหากท่านมีเครื่อง VAIO รุ่นที่แสดงไว้ในรายการด้านล่างนี้ ไม่ว่าจะหนึ่งหรือหลายเครื่อง กรุณาหยุดการใช้งานในทันที ให้ทำการปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟของเครื่องพีซีนั้นออก ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่า เครื่องพีซี หมายเลขเครื่องใดบ้างที่จะมีผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ กำลังจัดทำโปรแกรมเพื่อทำการซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องพีซีที่ได้รับผลกระทบนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินตามจำนวนที่ซื้อไปสำหรับเครื่องพีซีที่ได้รับผลกระทบตามโปรแกรมนี้ เราคาดว่า จะทำการประกาศโปรแกรมพร้อมรายละเอียดได้ในเวลาสองสัปดาห์ ในระหว่างนี้ ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ จึงขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า ให้ท่านระงับการใช้เครื่องรุ่นที่แสดงในรายการด้านล่างนี้จนกว่าท่านจะได้รับทราบรายละเอียดจากการประกาศโปรแกรมนี้จากทางบริษัทฯ

  เราขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามที่ศูนย์ข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 02-715-6100 เวลา 9.00 น. - 17.30 น.

  และช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2557 สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ Vaio Fit 11A ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610-9665 เวลา 11.00 น. - 18.00 น. 

  [รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ] เครื่องพีซี VAIO Fit 11A 

  SVF11N12CAB
  SVF11N12CAS
  SVF11N12CGB
  SVF11N12CGP
  SVF11N12CGS
  SVF11N13CAB
  SVF11N13CAS
  SVF11N13CGB
  SVF11N13CGP
  SVF11N13CGS
  SVF11N15CAS
  SVF11N16CAB
  SVF11N16CGB
  SVF11N16CGS

  SVF11N16CHS
  SVF11N16CTB
  SVF11N18CGB
  SVF11N18CGP
  SVF11N18CGS
  SVF11N18CWB
  SVF11N18CWP


  การตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง: