หมายเลข ID หัวข้อ : 00180941 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องปัญหาการให้บริการของเครือข่าย "vTuner" ปรับปรุงเมื่อ 23 มกราคม 2558

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2015-01-23
เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริการข้างต้นสามารถใช้งานได้แล้ว ณ วันที่ 22 มกราคม 2558.

เราขออภัยท่านสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริการดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นการชั่วคราว.


27-11-2014

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

เนื่องจาก มีความขัดข้องสำหรับการให้บริการ vTuner ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557, โดยขณะนี้บริการดังกล่าว ถูกระงับจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต.

เรากำลังดำเนินการในเรื่องนี้ และจะแจ้งความคืบหน้าในหน้าเว็บนี้ เมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติม.

เราขออภัยท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.