หมายเลข ID หัวข้อ : 00180760 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของ เครื่องเล่น Walkman NWZ-W202

  2011-01-10

  Sony ได้ทำทุกวิถีทางที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดของเราเท่านั้น แต่จะต้องรองรับกับประสบการณ์ทางด้านบวกของลูกค้าด้วย
  เราได้พบว่า มีเครื่องเล่น Walkman NWZ-W202 จำนวนจำกัดจำนวนหนึ่ง มีประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะเมื่อโดนเหงื่อ เนื่องจากการเล่นกีฬาหรือการใช้งานภายนอกอาคาร

  เราได้จัดการกับการร้องเรียนของลูกค้าอย่างจริงจัง ในขณะที่อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีการออกแบบให้รองรับกับการป้องกันการโดนสาดของน้ำหรือกันน้ำได้ เราจึงได้มีการออกมาตรการเพิ่มส่วนป้องกันอันเป็นการลดผลกระทบของเหงื่อต่อเครื่องเล่นนี้

  เราได้พิจารณาแล้วว่า เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในจำนวนที่จำกัดของเครื่องเล่น NWZ-W202 ที่มีหมายเลขเครื่องที่อยู่ในช่วงที่ระบุเท่านั้น  ถ้าท่านได้จัดซื้อเครื่องเล่น Walkman NWZ-W202 และมีความรู้สึกว่า เครื่องเล่นของท่านได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของ Sony ในพื้นที่ของท่าน ถ้าศูนย์บริการนั้นได้ยืนยันว่า เครื่องของท่านได้เป็นตามอาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ Sony ยินดีที่จะเปลี่ยนให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเครื่องเล่น Walkman ที่ได้รับผลกระทบที่มีหมายเลขเครื่องอยู่ในช่วงที่ระบุ จนถึง 30 มิถุนายน 2554

  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของ Sony ในพื้นที่ของท่าน โดยรายชื่อของศูนย์บริการของ Sony สามารถจะพบได้ในหน้าของศูนย์บริการ โซนี่