หมายเลข ID หัวข้อ : 00180752 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ข้อมูลสำคัญของ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ AVCHD

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2011-04-05

สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ AVCHD :

หมายเหตุในการเล่นกลับแผ่นฟอร์แมทของ AVCHD ที่บันทึกโดยกล้องถ่ายภาพวิดีโอ AVCHD หรือซอฟต์แวร์ Picture Motion Browser ที่จัดมาให้

ท่านไม่สามารถเล่นกลับแผ่นที่บันทึกด้วยภาพระดับ HD (high definition) (ฟอร์แมท AVCHD) ในเครื่องเล่น/บันทึก DVD เนื่องจากการไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับฟอร์แมท AVCHD นอกจากนี้ ถ้าท่านใส่แผ่นที่บันทึกในฟอร์แมท AVCHD เข้าไปในเครื่องใช้ * เหล่านั้น ท่านอาจจะไม่สามารถทำการคืนแผ่น (eject) จากเครื่องใช้นั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ใส่แผ่นที่บันทึกในฟอร์แมท AVCHD เข้าไปในเครื่องใช้เหล่านั้น ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นกลับหรือบันทึกในแผ่นนั้น ด้วยกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านได้อย่างถูกต้อง
 
* สำหรับเครื่องเล่น Sony DVD ที่ออกในปี 1999 และ 2000

หมายเหตุที่สำคัญของ Picture Motion Browser

ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ไม่ได้สร้างภาพในระดับ HD (high definition) อย่างเต็มที่ ถึงแม้ในสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามความต้องการของระบบแล้วก็ตาม ท่านอาจจะประสบกับการดรอปหายของเฟรม เสียงมีการขาดตอน หรือมีนอยส์รบกวนในขณะเล่นกลับภาพยนตร์ ด้วยภาพระดับ HD (high definition)

อย่างไรก็ตาม ภาพที่นำเข้า และภาพที่อยู่ในแผ่นที่สร้างขึ้นมา ตามลำดับนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

การแจ้งให้ทราบถึงการขัดกันของซอฟต์แวร์ :

PMB (Picture Motion Browser) ที่จัดมาให้ จะรวมเอา Sonic writing engine และ UDF Reader ไว้ด้วย ปัญหาการขัดกันบางอย่างได้รับการยืนยันแล้วระหว่างซอฟต์แวร์นี้และซอฟต์แวร์สำหรับเขียนต่อไปนี้ :

  • Adaptec/Roxon DirectCD
  • Adaptec/Roxio Master Setup
  • Adaptec/Roxio UDF Reader
  • Adaptec/Roxio Easy CD Creator
  • OrionStudios DirectDVD
  • Nero Burning Rom
  • Nero InCD
  • Prassi abCD

ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/camera/readme.html
สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปดูที่ :

http://support.sonic.com/

ให้เลือก Drive Letter Access เป็นตัวผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ธันวาคม 2551