หมายเลข ID หัวข้อ : 00180719 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ Sony: เรื่องการยุติของบริการ YouTube ในผลิตภัณฑ์ video และ audio ของ Sony รุ่นปี 2555

  2017-02-08

  เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติของ Sony,

  เป็นการยืนยันแล้วว่า แอพพลิเคชั่น New YouTube for TV ในผลิตภัณฑ์ video และ audio ของ Sony รุ่นปี 2555 ดังแสดงในรายการด้านล่างจะมีอาการ จอภาพเป็นสีดำและหยุดค้าง หรือ มีข้อความแสดงความผิดพลาด แสดงขึ้นมาและการเล่นของวิดีโอจะหยุดลงไป.

  ซึ่งอาการที่พบนี้จะไม่ได้เป็นความบกพร่องที่เกิดในผลิตภัณฑ์ video และ audio นั้นแต่อย่างใด.

  อย่างไรก็ตาม, เนื่องจาก ปัญหาเหล่านี้, Sony จึงได้ตัดสินใจที่จะลบไอคอนที่จะเข้า YouTube ในผลิตภัณฑ์ video และ รุ่นปี 2555 ที่ได้รับผลกระทบนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป. ฟังก์ชั่น YouTube จึงไม่มีให้ใช้งานได้อีกต่อไปในผลิตภัณฑ์ video และ audio รุ่นปี 2555 หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560.

  ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น.

  [รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
  เครื่องเล่น Blu-ray Disc™
  BDP-S490
  BDP-S590
  BDP-S790

  Blu-ray Disc™ Home Theater System
  BDV-E190
  BDV-E290
  BDV-E490
  BDV-E690
  BDV-N590
  BDV-N890W
  BDV-N990W
  BDV-NF720