หมายเลข ID หัวข้อ : 00180719 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ Sony: เรื่องการยุติของบริการ YouTube ในผลิตภัณฑ์ video และ audio ของ Sony รุ่นปี 2555

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2017-02-08

เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติของ Sony,

เป็นการยืนยันแล้วว่า แอพพลิเคชั่น New YouTube for TV ในผลิตภัณฑ์ video และ audio ของ Sony รุ่นปี 2555 ดังแสดงในรายการด้านล่างจะมีอาการ จอภาพเป็นสีดำและหยุดค้าง หรือ มีข้อความแสดงความผิดพลาด แสดงขึ้นมาและการเล่นของวิดีโอจะหยุดลงไป.

ซึ่งอาการที่พบนี้จะไม่ได้เป็นความบกพร่องที่เกิดในผลิตภัณฑ์ video และ audio นั้นแต่อย่างใด.

อย่างไรก็ตาม, เนื่องจาก ปัญหาเหล่านี้, Sony จึงได้ตัดสินใจที่จะลบไอคอนที่จะเข้า YouTube ในผลิตภัณฑ์ video และ รุ่นปี 2555 ที่ได้รับผลกระทบนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป. ฟังก์ชั่น YouTube จึงไม่มีให้ใช้งานได้อีกต่อไปในผลิตภัณฑ์ video และ audio รุ่นปี 2555 หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560.

ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น.

[รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
เครื่องเล่น Blu-ray Disc™
BDP-S490
BDP-S590
BDP-S790

Blu-ray Disc™ Home Theater System
BDV-E190
BDV-E290
BDV-E490
BDV-E690
BDV-N590
BDV-N890W
BDV-N990W
BDV-NF720