หมายเลข ID หัวข้อ : 00180698 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงผู้ใช้ชุดอุปกรณ์เสริม ACC-AMFH Accessory Kit

  2009-09-03

  ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จาก Sony อย่างต่อเนื่อง

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sony ได้พบว่าฝาปิดเลนส์ α อาจไม่สามารถปิดได้พอดี หากใช้คู่กับ MC protector ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ ACC-AMFH Accessory Kit หาก MC protector ไม่มีเกลียวด้านหน้า

  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค Sony จึงขอเสนอให้เปลี่ยน MC protector ที่มีอาการดังกล่าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้บริโภคที่ซื้อชุดอุปกรณ์ ACC-AMFH Accessory Kit.

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่ง สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความเข้าใจ และร่วมมือเป็นอย่างดี

  [รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
  ชุดอุปกรณ์เสริม ACC-AMFH Accessory Kit สำหรับกล้อง α DSLR Camera ที่จำหน่ายโดย Sony ก่อนสิ้นเดือน กรกฎาคม 2552

  [วิธีตรวจสอบว่า MC protector ของท่าน ได้รับผลกระทบหรือไม่

  หากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน รายชื่อศูนย์บริการต่าง ๆ สามารถค้นหาได้จากหน้า ศูนย์บริการ 

  [นโยบายสิทธิส่วนบุคคล]
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้มอบให้กับศูนย์บริการ Sony จะถูกเก็บรักษาและใช้งานโดย Sony เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านร้องขอเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม ที่ Sony ได้มอบหมายให้ดูแลการบริการ ในกรณีนี้ Sony ขอย้ำว่าบุคคลที่สามดังกล่าว จะใช้มาตรฐานในการดูแลรักษาข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งการใช้งาน การจัดเก็บ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  *โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน หากมีข้อสงสัย ต้องการแก้ไข ลบข้อมูล หรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่ท่านขอลบหรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Sony อาจไม่สามารถดำเนินการบริการตามข้อเสนอที่กล่าวมาได้อย่างสมบูรณ์)