หมายเลข ID หัวข้อ : 00180642 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องปัญหาการให้บริการของเครือข่าย "vTuner" - ปรับปรุงเมื่อ 17 ตุลาคม 2557

  2014-10-17

  เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริการข้างต้นสามารถใช้งานได้แล้ว ณ วันที่ 15 ตุลาคม.

  เราขออภัยท่านสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริการดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นการชั่วคราว.

  ขอขอบคุณ.


  02-10-2014

  เรื่อง การไม่สามารถใช้การได้ของบริการ vTuner ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน, ในขณะนี้บริการแจกจ่ายเพลงจากผู้ให้บริการวิทยุทางอินเตอร์เน็ตได้มีการหยุดการบริการไป.

  เรากำลังดำเนินการในเรื่องนี้ และจะแจ้งความคืบหน้าในหน้าเว็บนี้ เมื่อเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถจะแชร์กับท่านได้.

  เราขออภัยต่อความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้.
  16-09-2014

  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

  โปรดรับทราบว่าได้เกิดปัญหาในการให้บริการของเครือข่าย "vTuner Internet Radio" สำหรับผลิตภัณฑ์ Audio และ Video ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง, ทำให้ไม่สามารถใช้งานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2557 เป็นต้นมา.
   
  ในตอนนี้เรากำลังเข้าไปดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ และจะแจ้งให้ท่านทราบทางหน้าเว็บนี้ในทันทีที่ปัญหาได้รับการแก้ไข.

   

  เราขออภัยท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.

  [รุ่นเครื่องที่เกิดปัญหา]

  ・เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray  
  BDP-S790, BDP-S190, BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S1100, BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100, BDP-S1200, BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S7200

  ・ชุดโฮมเธียเตอร์
  BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-N590, BDV-N890W, BDV-N990W, BDV-NF720, BDV-E2100, BDV-E3100, BDV-E4100, BDV-E6100, BDV-N7100W, BDV-N8100W, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9900SH, BDV-N5200W, BDV-N7200W, BDV-N9200W, BDV-N9200WL

  ・Component audios
  STR-DN840, STR-DN1040, STR-DA5800ES, STR-DN1030, STR-DN1020, HAP-Z1ES

  ・Stereo systems
  CMT-G2BNIP, CMT-MX700Ni, CMT-MX750Ni, SA-NS310, SA-NS410, SA-NS510, HAP-S1