หมายเลข ID หัวข้อ : 00180640 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

การขยายระยะเวลาในการรับประกันให้ลูกค้าของจอ LCD ทีวีบราเวีย รุ่น KDL-55HX950 และ KDL-55HX955

  2014-10-01

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่,

  เราขอประกาศให้ทราบว่า เราได้พบปัญหาของจอ LCD ที่พบได้ในทีวีบราเวียรุ่น KDL-55HX950 และ KDL-55HX955 ซึ่งวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555, โดยอาการเสียดังที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ อาจจะแสดงขึ้นมาที่จอ LCD นั้นได้.

  ดังนั้น, จึงได้มีการพิจารณาทำการขยายระยะเวลาการให้การรับประกันเครื่องรุ่นดังกล่าว สำหรับอาการนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560.

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ, กรุณาเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์สนับสนุนของประเทศ/ภูมิภาคของท่านจาก ที่นี่.

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจในเรื่องนี้, และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.

  <รุ่นของเครื่องที่ได้รับผลกระทบ>
  KDL-55HX950
  KDL-55HX955
   
  <ระยะเวลาการรับประกันที่ขยายเพิ่ม>
  จนถึงวันที่ 30 กันยายน, 2560

  <อาการนี้จะได้รับการบริการตรวจซ่อมให้ฟรีเช่นเดียวกันกับตอนอยู่ในระยะการรับประกัน>
  อาการมีเส้นหรือแถบทางแนวนอนในภาพที่แสดง.

  <การปฏิบัติ>
  ถ้าหากการวิเคราะห์ปัญหามีแสดงขึ้นมาว่า เป็นความบกพร่องของ LCD Panel, การดำเนินการจะใช้ขั้นตอนภายในของเราดังต่อไปนี้, แม้ว่า จะหมดระยะเวลาการรับประกันไปแล้วก็ตาม.

  [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
  นอกเหนือจากนโยบายการป้องกันข้อมูลของเรา (https://www.sony-asia.com/section/privacypolicy), การประกาศนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แจ้งให้กับเราในการเรื่องนี้ด้วย. โดยการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล, เป็นการถือว่า ท่านได้ทำการอ่านและเห็นชอบกับเราที่จะใช้รวบรวม และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายดังกล่าวและการประกาศนี้. 

  ข้อมูลส่วนบุคคล, เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน, ที่ได้ให้ไว้กับศูนย์บริการของโซนี่ จะมีการนำไปใช้โดยโซนี่ เพื่อการตอบสนองต่อการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น. ในบางกรณี, ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะมีการส่งมอบให้กับบริษัทภายนอกที่โซนี่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในบางส่วนของการบริการนั้น. ในกรณีเช่นนี้, โซนี่จะต้องมั่นใจแล้วว่า บริษัทภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยเคร่งครัดซึ่งการใช้งาน การเก็บรักษา และการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

  *กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะทำการสอบถาม แก้ไข ลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้อันเกี่ยวกับการประกาศนี้. (โปรดรับทราบด้วยว่า ในกรณีของการลบออก หรือการหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน, โซนี่ อาจจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้.)