หมายเลข ID หัวข้อ : 00180637 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านเจ้าของ Marine Pack MPK-WEB/WF สำหรับการตรวจสอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  2010-10-19

  ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ โซนี่ด้วยดีเสมอมา

  Sony ได้พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำรั่วเล็กน้อยในหลายเครื่องของตัว Marine Pack MPK-WEB และ MPK-WF ที่ได้รับการใช้ใต้น้ำกับกล้อง Cyber-shot บางรุ่น โดยที่ตัว MPK-WEB และ MPK-WF ที่ได้รับผลกระทบนี้ได้ถูกขายออกไประหว่างเดือนกันยายน 2552 และเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตามลำดับ

  เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โซนี่จะจัดให้มีการตรวจเช็คให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนชิ้นส่วนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าจำเป็นสำหรับรุ่นที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อของศูนย์บริการของโซนี่ สามารถจะดูได้ในหน้าของ ศูนย์บริการ(Service Centres)

  ทางบริษัทฯขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ และความเข้าใจและความร่วมมือจากท่านจะได้รับความขอบคุณเป็นอย่างมาก

  [รุ่นที่ใช้กันได้]
  Marine Pack "MPK-WEB" ที่ใช้กับกล้อง Cyber-shot "DSC-WX1" เท่านั้น
  Marine Pack "MPK-WF" ที่ใช้กับกล้อง Cyber-shot "DSC-W380", "DSC-W360", "DSC-W350", "DSC-W330", "DSC-W320" เท่านั้น

  [หมายเลขเครื่องที่ใช้กันได้]
  MPK-WEB: (UC) 300001 ถึง 303400, (AE) 500001 ถึง 503744
  MPK-WF  : (UC) 300001 ถึง 302040, (AE) 500001 ถึง 503920

  [วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง]
  ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องจะมีเขียนไว้ที่ฉลากที่ติดไว้ด้านล่างของตัว marine pack.  [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่า บริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษาและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)