หมายเลข ID หัวข้อ : 00180595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ปัญหาเรื่องเสียงที่บันทึกไว้ของกล้องบันทึกภาพวิดีโอ High Definition "Handycam" รุ่น HDR-UX1/UX1E และ HDR-SR1/SR1E – การออกตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์และโปรแกรมฟื้นฟูสภาพข้อมูล - อัพเดตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

  2014-10-13
  โปรดรับทราบว่า การบริการดาวน์โหลดของอัพเดตเฟิร์มแวร์และเครื่องมือแก้ไขเสียงออดิโอนี้ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557.

  05-12-2006

  ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549, เราได้ออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าว่า กล้องบันทึกภาพวิดีโอ High Definition ของโซนี่ รุ่น HDR-UX1/UX1E และ HDR-SR1/SR1E อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้:

  เมื่อทำการเล่นวิดีโอฟุตเต็จที่บันทึกด้วยกล้องบันทึกภาพวิดีโอในโหมดความคมชัดสูง, เสียงสเตอริโอหรือเสียงเซอร์ราวด์ อาจจะออกมาไม่ถูกต้องแม่นยำ.

  อาการนี้ เกิดจากปัญหาของเฟิร์มแวร์ของเครื่องและเสียงไม่ได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเมื่อทำการบันทึก. แต่จากการที่ข้อมูลของเสียงที่บันทึกไว้นั้นไม่ได้สูญหายไป, อาการนี้จึงสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวกล้องบันทึกภาพวิดีโอนั้น.

  อัพเดตเฟิร์มแวร์และโปรแกรมสำหรับทำการฟื้นฟูสภาพของข้อมูล มีให้บริการกับลูกค้าที่ประสงค์จะทำการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเองแล้ว. กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน.

  อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ HDR-UX1/1E

  อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ HDR-SR1/1E

  ฟื้นฟูสภาพข้อมูลสำหรับ HDR-UX1/1E และ HDR-SR1/1E


  ก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์ และการฟื้นฟูสภาพข้อมูล, กรุณาพิจารณาว่า เครื่องของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยใช้วิธีการตาม การประกาศ ก่อนหน้านี้.

  เราขออภัยท่านในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น.

  การกู้คืนสภาพของข้อมูลที่บันทึกไว้
  ก่อนที่โซนี่จะทำการกู้คืนสภาพข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกไว้, กรุณารับทราบสิ่งต่อไปนี้:

  • โซนี่จะดูส่วนของคอนเทนท์ที่จะทำการกู้คืนสภาพ และทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า จะทำการกู้คืนสภาพของข้อมูลหรือไม่.
  • โซนี่อาจจะปฏิเสธการกู้คืนสภาพของคอนเทนท์นั้น เนื่องจาก มีการป้องกันลิขสิทธิ์ ฯลฯ.
  • โซนี่จะไม่รับผิดชอบกับข้อมูลใด ๆ ที่บันทึกไว้ที่หายไป หรือ เสียหายในระหว่างการกู้คืนสภาพ.

  ขอแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการแบ็คอัพข้อมูลไว้ก่อนที่จะดำเนินการกู้คืนสภาพข้อมูล.