หมายเลข ID หัวข้อ : 00180560 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ รุ่น Alpha NEX-3 และ NEX-5 [ปรับปรุงเมื่อ 15 ธันวาคม 2554]

  2011-12-19

  ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา


  โซนี่ขอมอบอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ รุ่น Alpha NEX-3 และ NEX-5  กรุณาอ่านข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านล่างก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนี้


  [ชื่อรุ่นที่ใช้กันได้]
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ รุ่น Alpha NEX-3, Alpha NEX-5


  [เป้าหมายของการอัพเกรด]
  เครื่องที่ติดตั้งเฟิร์มแวร์ Ver .01
  (กรุณาเข้าไปดูที่ หน้าดาวน์โหลด เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในกล้องของท่าน)


  [เนื้อหาของการอัพเกรด]
  ・เพิ่มฟีเจอร์ของ 3D Sweep Panorama
  ・ปรับปรุงฟีเจอร์ของ Sweep Panorama
  ・ลดความสิ้นเปลืองกำลังงานเมื่อทำการปิดกล้องไว้
  ・ปรับปรุงการตอบสนองต่อการ ‘กลับมาทำงาน (wake up)’ ในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย


  (คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลดอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้น ๆ)

  อัพเกรดเฟิร์มแวร์ สำหรับ NEX-3 เวอร์ชั่น 05 (Microsoft Windows) 

  อัพเกรดเฟิร์มแวร์ สำหรับ NEX-3 เวอร์ชั่น 05 (Apple Macintosh) 
  อัพเกรดเฟิร์มแวร์ สำหรับ NEX-5 เวอร์ชั่น 05 (Microsoft Windows)

  อัพเกรดเฟิร์มแวร์ สำหรับ NEX-5 เวอร์ชั่น 05 (Apple Macintosh)

   

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้  ในกรณีนี้ โซนี่จะประกันว่า บริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษา และทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  *กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)