หมายเลข ID หัวข้อ : 00180542 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

คำเตือนถึงลูกค้าเรื่องแบตเตอรี่นาฬิกา (Watch Battery) Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม

  2011-01-18

  เราขอนำเสนอเกี่ยวกับการที่มีแบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอมจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มาให้ท่านทราบ

  แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอมนั้นปกติจะมีโลโก้ของ Sony บนตัวด้วย และเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมในการมองดูในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ผลิตภัณฑ์ปลอมจะมีคุณภาพและสมรรถนะที่ด้อยกว่า หรืออาจจะไม่ทำงานเลยก็ได้ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับอยู่

  การใช้ แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม อาจจะสร้างความเสียหายให้กับนาฬิกาและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านได้ ถ้าหากนาฬิกาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านได้รับความเสียหายจากการใช้ แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม ท่านจะไม่สามารถใช้การรับประกันที่เป็นทางการของผลิตภัณฑ์นาฬิกาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์นาฬิกาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจากการใช้ แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม


  ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการซื้อ แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม ท่านควรจะซื้อเฉพาะ แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของแท้ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

  1. Gees Trading Company
   Block 269 Queen Street #02-240
   Singapore 180269
   โทารศัพท์: 63386869/ 63397753

  2. Micro Cell Agency
   Block 2 Beach Road #01-4803
   Singapore 190002
   โทารศัพท์: 63960226/ 63360323


  จะป้องกันตัวท่านและโต้ตอบในกรณีของแบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอมนี้ได้อย่างไร ?
  บรรจุภัณฑ์และการออกแบบของผลิตภัณฑ์มักจะได้รับการคัดลอกได้อย่างน่าเชื่อถือมาก และเป็นการยากที่จะทำการตรวจสอบด้วยตาได้ระหว่างของปลอมกับของจริง แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่งที่ ส่อถึงความผิดปกติเช่นราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือมีการอ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสมรรถนะที่ไม่มีอยู่ในแคตาล็อกของผู้ผลิต

  ถ้าท่านบังเอิญได้เห็นในสิ่งเหล่านี้ เราแนะนำให้ท่านระวังและแนะนำให้ท่านหารายละเอียดที่ระบุถึงตัวแทนจำหน่าย และแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะรับกับความเสี่ยงของการซื้อ

  ถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านที่ซื้อมามีความผิดปกติ และท่าน สงสัยว่าจะเป็น แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม เราแนะนำให้ท่านติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน เราสามารถที่จะระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของปลอมหรือไม่ และแจ้งให้ท่านทราบได้

  ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อเป็น แบตเตอรี่นาฬิกาของ Sony Silver Oxide ที่เป็นของปลอม ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายที่ท่านซื้อมา และปรึกษา ถึงผลิตภัณฑ์ของท่าน

  ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่เพื่อดู FAQ หรือเลือกที่จะติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน