หมายเลข ID หัวข้อ : 00180501 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านผู้เป็นเจ้าของ Jacket Case “LCJ-HK” สำหรับกล้อง Cyber-shot Digital Still Camera - ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

  2013-12-12

  ปรับปรุงเมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2556 : โปรดรับทราบว่า บริการเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีนี้ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกยน 2556.


  11 ตุลาคม 2555

  ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ด้วยดีเสมอมา

  เมื่อไม่นานมานี้ Sony ได้รับทราบว่า ในบางเครื่องของ "LCJ-HK" jacket case สำหรับกล้อง ดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง Cyber-shot  ส่วนของเคสที่เป็นส่วนยึดกับวงแหวนโลหะสำหรับเชื่อมต่อเคสกับสายคล้องบ่าอาจจะมีการแตกเสียหายได้

  Sony มีแผนที่จะเปลี่ยน jacket case “LCJ-HK” ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อตัว jacket case ที่มีปัญหาไป กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของ Sony ในพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อของศูนย์บริการของ Sony จะดูได้ใน หน้าของ Service Centres

  เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดจากสิ่งนี้ และขอขอบคุณท่านที่กรุณาเข้าใจและให้ความร่วมมือ
  http://146.215.126.38/support/resources/en_AP/usefulinfo/LCJ-HK/image1a.PNG 

  [รุ่นเครื่องที่อยู่ในข่าย]
  Jacket case “LCJ-HK” สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลรุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  "DSC-HX30V, HX20V, HX10V, H90"

  [เดือนปีที่ผลิต]
  สีของ Case, ดำ (B) : 05-2555
  สีของ Case, น้ำตาล (T) : 05-2555
  สีของ Case, ขาว (W) : ไม่อยู่ในข่าย
  สีของ Case, แดง (R) : ไม่อยู่ในข่าย

  [วิธีการตรวจเช็คชื่อรุ่นและเดือนปีที่ผลิต]
  /support/resources/th_TH/usefulinfo/LCJ-HK/image2.JPG 

  [ช่วงระยะเวลาของเกณท์การเปลี่ยน]
   จากวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556

  (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้จัดให้กับศูนย์บริการของ Sony จะได้รับการเก็บรักษาและใช้โดย Sony เท่านั้นสำหรับการตอบสนองกับการร้องขอต่าง ๆ ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้  การบริการฟรีที่ระบุในการประกาศนี้ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะมีการส่งมอบให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่ Sony ได้มอบหมายให้ดำเนินการในบางส่วนของการบริการ  ในเหตุการณ์เช่นนี้  Sony จะต้องมั่นใจว่าบริษัทอื่น ๆ เหล่านั้นได้ทำตามแนวทางเกี่ยวกับการใช้งาน  รวมถึงการจัดเก็บและการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเข้มงวด

  *กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการ Sony ในท้องถิ่นของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะสอบถาม, แก้ไข, ลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้  (กรุณารับทราบว่า ในกรณีที่ให้มีการลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  Sony อาจจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ซึ่งระบุไว้ตามข้างต้น)