หมายเลข ID หัวข้อ : 00180423 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2017

ฟอร์แมทของไฟล์ต่าง ๆ ที่รองรับได้สำหรับ ทีวี โซนี่ (รุ่นปี 2554) ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ USB

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์วิดีโอ ออดิโอ และรูปภาพต่าง ๆ บนทีวีของท่านได้จากอุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ให้ดูที่ผังด้านล่างนี้สำหรับฟอร์แมทของไฟล์ที่ได้รับการรองรับ:

  เพลิดเพลินกับไฟล์มีเดียต่าง ๆ จากอุปกรณ์ USB  เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องเล่น MP3 หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB  ที่เชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ USB input บนทีวีนั้น

  สัญลักษณ์:
  O = รองรับได้
  X = ไม่รองรับ

  หมวด

  ชนิดของไฟล์

  นามสกุลของไฟล์

  USB

  วิดีโอ MPEG-1 .mpg O
  MPEG-2 (PS, TS) .mpg, .m2t O
  MPEG-2, AVCHD .m2ts, .mts O
  MPEG-4 (Part 2, 10), MP4 .mp4 O
  DivX SD (Home Theater profile 3.0) .divx, .avi O
  Xvid .avi O
  WMV, Asf .asf, .wmv O
  DivX HD .divx, .avi X
  OGG .ogv X
  3gpp/3gpp2 .3gp, .3g2 X
  DivX HD plus, MKV .mkv X
  RealMedia .rm, .rmvb X
  MOV .mov X
  FLV .flv X
  MVC .mvc X
  เพลง LPCM .wav O
  MPEG-1 Audio Layer-3 .mp3 O
  WMA, Asf .wma O
  - .aac X
  รูปภาพ JPEG .jpg, .mpo, .arw O *1
  PNG .png X

  หมายเหตุ: ไม่มีการรับรองว่าไฟล์ต่าง ๆ ทั้งหมดจะทำการเล่นได้

  *1: รองรับสำหรับ DCF2.0/Exif 2.21 (YCbCr 4:4:4 ไม่ได้อยู่ในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะนี้)