หมายเลข ID หัวข้อ : 00182797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

Screen Reader ไม่ทำงานอย่างถูกต้องในรายการ YouTube ใด ๆ .

  ฟังก์ชัน Screen Reader ไม่สามารถจะจัดการกับวิธีการพูดของแอป YouTube อันใหม่ได้. เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวก ที่อาจจะเกิดจากเรื่องนี้. ในตอนนี้, เรากำลังตรวจสอบปัญหานี้อยู่.

  เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน TalkBack ในแอป YouTube, ให้เปิดการตั้งค่าใน Android TV ของท่าน. หลังจากใช้ YouTube,กรุณาปิดฟังก์ชัน TalkBack .

  ถ้าหากใช้ Android OS7 (Nougat)


  ขั้นตอนในการเปิดฟังก์ชัน TalkBack :

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล. ท่านจะได้ยินเสียง Home screen.
  2. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Settings.
  3. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยิน Channel setup.
  4. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Accessibility.
  5. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียงSubtitle.
  6. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง TalkBack off.
  7. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Enable.
  8. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง OK.
  9. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง TalkBack on.
  10. กดที่ปุ่ม Back เพื่อออกจาก TalkBack. เมื่อท่านสามารถเปิด TalkBack ขึ้นมาได้, ท่านจะได้ยินเสียง TalkBack on.

  ขั้นตอนในการเปิด YouTube:

  1. กดที่ปุ่ม Mic และพูดคำว่า่ YouTube. ท่านสามารถจะเปิด YouTube ขึ้นมาได้.

  ขั้นตอนการปิดฟังก์ชัน TalkBack :

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล. ท่านจะได้ยินเสียง Home screen.
  2. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Settings is selected. Press on, press shift, press enter to activate.
  3. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยิน Channel setup.
  4. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Accessibility, Press on, press shift, press enter to activate.
  5. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียงSubtitle.
  6. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่งท่าน ได้ยินเสียง TalkBack on, Press on, press shift, press enter to activate.
  7. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Enable.
  8. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง OK, in list 2 items.
  9. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Enable.
  10. กดที่ปุ่ม Back เพื่อออกจาก TalkBack. เมื่อท่านปิด TalkBack, ท่านจะได้ยินเสียง TalkBack off.

  ถ้าหากใช้ Android OS6 (Marshmallow)


  ขั้นตอนในการเปิดฟังก์ชัน TalkBack :

  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายหน้าจอ Home.
  2. กดที่ Down อย่างต่อเนื่อง บนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Settings.
  3. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยิน Channel setup.
  4. กดที่ Down อย่างต่อเนื่อง บนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Date & Time.
  5. กดที่ Right อย่างต่อเนื่อง บนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Accessibility.
  6. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียงSubtitle.
  7. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Services.
  8. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Screen reader on.
  9. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง TalkBack off.
  10. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง State off.
  11. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง On.
  12. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Disagree.
  13. กดที่ Right บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกที่ Agree. ท่านจะได้ยินเสียง Agree.
  14. กดที่ Enter. ท่านสามารถจะได้ยินเสียง TalkBack on.
  15. กดไปที่ Back บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อออกจาก TalkBack. ท่านสามารถจะได้ยินเสียง TalkBack on.

  ขั้นตอนในการเปิด YouTube:

  1. กดที่ Mic และพูดคำว่า YouTube. ท่านสามารถจะเปิด YouTube ขึ้นมาได้.

  ขั้นตอนการปิด TalkBack:

  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อไปที่หน้าจอ Home. ท่านจะได้ยินเสียง Home screen.
  2. กดที่ Down อย่างต่อเนื่อง บนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Settings.
  3. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยิน Channel setup.
  4. กดที่ Down อย่างต่อเนื่อง บนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Date & Time.
  5. กดที่ Right อย่างต่อเนื่อง บนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Accessibility.
  6. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียงSubtitle.
  7. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง Services.
  8. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Screen reader on.
  9. กดที่ Down อย่างต่อเนื่องบนตัวรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง ท่านได้ยินเสียง TalkBack on.
  10. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง State on.
  11. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง On.
  12. กดที่ Down บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกที่ Off. ท่านจะได้ยินเสียง Off.
  13. กดที่ Enter. ท่านจะได้ยินเสียง Alert stop TalkBack.
  14. กดที่ Right บนตัวรีโมทคอนโทรลสองครั้งเพื่อเลือกที่ OK. ท่านจะได้ยินเสียง OK button.
  15. กดที่ Enter.
  16. กดที่ Back เพื่อออกจาก TalkBack. ท่านจะได้ยินเสียง TalkBack off.

  หมายเหตุ:

  • เงื่อนไข: ยูสเซอร์ได้เปิดใช้งาน Screen Reader เรียบร้อยแล้ว.
  • เมื่อทั้ง Screen reader และ TalkBack ต่างก็ on ขึ้นมาแล้ว ให้อ่านด้วยเสียงอันดังหลาย ๆ ครั้ง.