หมายเลข ID หัวข้อ : 00183537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

คอนเทนท์และฟังก์ชันที่จะสิ้นสุดหลังการอัปเดตไปเป็น Android OS7 (Nougat)

  การรองรับอย่างเป็นทางการของคอนเทนท์และฟังก์ชันต่อไปนี้ จะสิ้นสุดลงไปพร้อมกับการอัปเดตของ Android OS7 (Nougat) .

  • PlayStation Now
  • DUALSHOCK 4
  • Update Center
  • Music Visualizer
  • Opera TV Store