หมายเลข ID หัวข้อ : 00189115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิดีโอ และ ออดิโอ มีอาการติดขัดในระหว่างการเล่น Amazon App ใน Android TV.

    วิดีโอ และ ออดิโอ มีอาการติดขัด เกิดขึ้นเมื่อ ACTION MENU หรือ ปุ่มวอลลุ่ม บนรีโมทของ Android TV ถูกกดในระหว่างการเล่น Amazon App. เพื่อทำการแก้ปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด อัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวล่าสุด ของทีวีนี้มาติดตั้ง.