หมายเลข ID หัวข้อ : 00189115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิดีโอ และ ออดิโอ มีอาการติดขัดในระหว่างการเล่น Amazon App ใน Android TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิดีโอ และ ออดิโอ มีอาการติดขัด เกิดขึ้นเมื่อ ACTION MENU หรือ ปุ่มวอลลุ่ม บนรีโมทของ Android TV ถูกกดในระหว่างการเล่น Amazon App. เพื่อทำการแก้ปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด อัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวล่าสุด ของทีวีนี้มาติดตั้ง.