หมายเลข ID หัวข้อ : 00189110 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

เสียงมีการดรอปหายไปอย่างไม่แน่นอน เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับ Android TV.

    การดรอปหายไปอย่างไม่แน่นอนของเสียง อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับ Android TV โดยใช้สาย optical. ให้ทำการดาวน์โหลด อัปเดตซอฟต์แวร์ อันล่าสุด เพื่อแก้ปัญหานี้.