หมายเลข ID หัวข้อ : 00198241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ฟังก์ชันการอธิบายด้วยเสียงและที่เกี่ยวข้องไม่ทำงานอย่างถูกต้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สถานะการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร กับโปรโตคอลกระจายสัญญาณ 1PID ที่ออกใหม่.

ถ้าหากมีซอฟต์แวร์ทีวีอันใหม่ให้, กรุณาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่นั้นและอัปเดตให้กับทีวี.
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Software Update.
  5. เลือกที่ Network.