หมายเลข ID หัวข้อ : 00182807 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2021

สิ่งที่จะต้องตรวจสอบเมื่อใช้ Chromecast built-in (Google Cast) กับ Sound Bar หรือ AV Receiver.

  ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Chromecast built-in (Google Cast) ในเครื่อง Sound Bar หรือ AV Receiver ของท่าน กรุณาตรวจเช็คดูว่า Chromecast built-in (Google Cast) นั้นเป็นเวอร์ชัน 1.21 หรือใหม่กว่าหรือไม่ เพื่อที่จะใช้กับ Sound Bar หรือ AV Receiver.

  การตรวจเช็คดูเวอร์ชันโดยให้ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้.

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar หรือ AV Receiver, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ System Information.
  5. ตรวจเช็คดูเวอร์ชั่นของ Chromecast built-in (Google Cast).

   หมายเหตุ: ถ้าหากเป็นเวอร์ชันเก่า, กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นของ Sound Bar/AV Receiver นั้น. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน/คู่มือแนะนำให้ความช่วยเหลือ.