หมายเลข ID หัวข้อ : 00189075 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2017

จะสามารถใช้สายในการเชื่อมต่อกับขั้วต่าง ๆ เมื่อทีวีติดตั้งบนฝาผนังโดยใช้แขนยึดกับฝาผนังได้หรือไม่? (X95xxE ซีรีย์ และ X93xxE_X94xxE ซีรีย์)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

    ท่านสามารถเชื่อมต่อสายต่าง ๆ เข้ากับขั้วต่อของทีวีได้ โดยการใช้แขนสำหรับติดตั้งกับฝาผนังที่จัดมาให้ ทำการติดตั้งทีวีกับฝาผนัง.