หมายเลข ID หัวข้อ : 00201192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

LCD TV (ที่ออกจำหน่ายในปี 2017 และ 2018) รองรับ HDR10 ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้.

ทีวีเหล่านี้ รองรับ HDR10 ได้.