หมายเลข ID หัวข้อ : 00201192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

LCD TV (ที่ออกในปี 2017 หรือหลังจากนั้น) รองรับ HDR10 ได้หรือไม่ ?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้.

    ทีวีเหล่านี้ รองรับ HDR10 ได้.